تبلیغات
چاکرا chakra - انواع چاکراهای رایج (popular chakra model )

انواع چاکراهای رایج (popular chakra model )

 

نوشته شده توسط:چاکرا چاکرا


 

انواع چاکراهای رایج (popular chakra model )

 


1) چاکرای اول : چاكراى ریشه یا پایه ستون فقرات "مولادهارا "

 Base chakra= Muladhara= root chakra)

چاکرای تکیه گاه محل ورود «پرانا» یا انرژى حیاتى است.طیف رنگى مربوط به این چاكرا قرمزاست كه نشانه زندگى، قدرت، نیروى جسمانى و حیات است. این رنگ روى كم خونى و فقر غذایى اثرخوبى دارد و ارتعاشات تقویت كننده و درمان كننده دارد. سنگ هاى قرمز مثل مرجان قرمز، یشم قرمز، یاقوت قرمز و... مناسب این چاكرا هستند.  طیف رنگى یاقوت قرمز، اوپال آتشى، یشم قرمز براى متولدین فروردین مناسب است. یشم قرمز و یاقوت قرمز و عقیق قرمز براى متولدین آبان تیر و مرداد مناسب است.

بلورهای مرتبط: روبی- هماتیت- گارنت- ژاسپر- آپاتیت- عقیق سلیمانی (باباقوری)

 

منطقه چاکرا : بین معقد و دستگاه تناسلی (نشیمنگاه)

غدد مرتبط : فوق کلیوی که آدرنالین تولید می کند.

رنگ : قرمز تند

عطر: درخت سدر – درخت میخک

نت: دو ، صدا:C ، موسیقی :UH

وظیفه : جوهره فیزیکی

عضو وابسته: استخوان ها ،دندان ها، ناخن ، پا ،روده،مقعد، پروستات

شکل : نیلوفر چهار پر

تاثیرات: سبکی – سخنوری- روحیه شاد- لذت طلبی – نیروی جنسی – نغمه سرائی – نادانی و دید مادی2) چاکرای دوم :چاكراى خاجى یا مركز كلیه "سواد هیستانا"

Sacral chakra= Swadhisthana)

این چاكرا در قسمت پایین شكم قرار گرفته است . طیف رنگى مربوط به این چاكرا نارنجى. نارنجى علامت انرژى است. این رنگ قدرت ارتباطى، دفع خشم و كنترل بر خویشتن را متعادل مى كند. مسائل مربوط به هضم غذا و گردش خون را منظم مى سازد.   عقیق نارنجى، سنگ ماه، اوپال آتشین كه رنگ نارنجى دارند مناسب این چاكرا هستند. طیف رنگى سنگ كهربا براى متولدین خرداد، مرداد و شهریور مناسب است. عقیق نارنجى براى ماه هاى اردیبهشت و آبان است.

بلورهای مرتبط: یشم خطایی- عقیق سبزکلسیت نارنجی- کارنلین


منطقه : انتهای ستون فقرات 1 تا 12 اینچ زیر استخوان خاجی

رنگ: نارنجی

عطر : روغن Ylang – ylang  جوب صندل

نت : ر ، صدا : D  ،  موسیقی : ooo

وظیفه : تولید مثل جنسی

غدد مرتبط : پروستات ،گنادها

عضو وابسته  : کلیه ها ،مثانه ها ، اسپرم ها ،مایعات بدن ، اعضای تکثیر شونده

شکل : نیلوفر شش پر

تاثیرات : گفتار شیرین ، رهائی از خشم و پرخاشگری ،زدودن جهل،علاقه به خواب و سستی ،تحریک جنسی ،خاطرات

 

3) چاکرای سوم :چاكراى شبكه خورشیدى یا چاکرای شبکه عصبی زیر معده " مانى پورا"

Solar plexus chakra= Manipura/Nabhi)

طیف رنگى مربوط به این چاكرا زرد و زرد طلایى است كه نشانه عقل، هوش و ذهنیت است. این چاكرا بالاتر از ناف قرار گرفته است. رنگ زرد تأثیر مثبتى روى كبد، طحال، كیسه صفرا و اعصاب دارد. قدرت درمانى براى بیمارى مرض قند، یبوست دارد و كنترل كننده چاقى است. سیترین، كهربا، چشم ببر مناسب این چاكرا هستند. كهربا به متولدین خرداد، مرداد و شهریور تعلق دارد،سیترین مربوط به متولدین ماه هاى خرداد، اردیبهشت، مرداد و شهریور است. چشم ببر بهمتولدین خرداد، شهریور و مرداد متعلق است.

بلورهای مرتبط: کهرباسیترین- مالاکیت- توپاز- ردونیت- رودوکروسیت- کوارتز دودی


منطقه : در پشت و امتداد ستون فقرات مقابل ناف ، پشت شکم

رنگ: زرد – طلائی

عطر : اسطوخودوس

نت: می ، صدا: E  ، موسیقی : OH

وظیفه : ساختار وجودی

غدد مرتبط : پانکراس

عضو وابسته : شکم، معده ، کبد ، طحال ، دستگاه گوارش ، صفرا ، سیستم عصبی خودکار

شکل : نیلوفر ده پر

تائیرات : خلق کردن ، رهائی از بیماری ، غلبه بر تنش کشف گنجها، شهامت و جسارت


4) چاکرای چهارم : چاكراى قلب یا عشق الهى " آنات هاتا "

Heart chakra= Anahata))

در وسط جناق سینه و بالاى قلب قرار داردطیف رنگى مربوط به این چاكرا قرمز، نارنجى، زرد طلایى، صورتى و سبز است. كلیه سنگها با رنگهاى ذكر شده مانند مالاكیت، پریلات، تورمالین سبز و قرمز، كورل، كوارتز صورتى، كونزایت براى این چاكرا مناسب هستند و براى رفع مشكلات قلبى، تنظیم گردش خون و فشار خون و ناراحتى هاى پوستى مؤثر است.

بلورهای مرتبط: زمرد سبز- کوارتز قرمز- جید- آوانتورین- آگات- دیوپتازفلورین چینی- کلسیت سبز- کریزوپراز- کوارتز سبز- رودونیت


منطقه : در پشت و بین دو کتف مابل جناغ سینه بالاتر از قلب

رنگ : سبز ، صورتی

عطر : روغن گل سرخ

نت: فا  ، صدا : F  ، موسیقی: AH

وظیفه : عشق خالص

غدد مرتبط : تیموس

عضو وابسته : قلب ،قفسه سینه ، پوست ، گردش خون ، حفره شکم

شکل : نیلوفر دوازده پر

 تاثیرات : راه دل – صلح – عشق خالص – هنر ، ادبیات – خوانندگی ، شفا بخشی – موسیقی – بر آوردن آرزوها


5) چاکرای پنجمچاكراى گلو یا حلق "ویهودها "

Throat chakra= Vishuddha= Vishuddhi  )

روى حلق قرار گرفته استطیف رنگى مربوط به این چاكرا آبى و آبى و سبز روشن است كه علامت جاودانگى، اخلاص و الهام است. این رنگ روى بیماریهاى گرفتگى گلو و ناراحتى هاى عصبى تأثیرگذار است. سنگهاى مربوط به آن فیروزه، تورمالین آبى، توپاز آبى، یاقوت آبى، اكومارین و... است. فیروزه به متولدین اسفند، یاقوت آبى به خرداد، اكومارین به خرداد، مهر، بهمن و اسفند مربوط مى شود

بلورهای مرتبط: سودالیت- سنگ ماه- زمرد نیلگون- یاقوت کبود- فیروزهکیانیت- کلسیت آبی- کریزوکولا


منطقه : پائین و پشت مهره گردن ، بین گودی گلو و حنجره

رنگ : آبی کمرنگ

عطر : مریم گلی ، اوکالیپتوس

نت : سل  ، صدا : G  ، موسیقی : EYE

وظیفه : بیان ، بودن

غدد مرتبط : تیروئید

عضو وابسته : گردن ، گلو ، فک ، گوش ، صدا ، نای ، ریه ، مری ، بازوها

شکل : نیلوفر شانزده پر


6) چاکرای ششم : چاكراى پیشانى یا چشم سوم" آجنا "

Brow chakra= Ajna= third eye= Bindu))

در سمت پیشانى و كمى بالاتر از بین دو چشم قرار داردطیف رنگى مربوط به این چاكرا آبى نیلى است. این رنگ باعث باز شدن چشم سوم - دید بیرونى و درونى - است. این رنگ براى آرامش و درمان بیماریهاى ذهنى مفید است. رنگ نیلى آگاهى را بالا مى برد و براى زنده كردن خاطرات فراموش شده مفید است. یاقوت كبود، لاجورد، چشم شاهین، آزوریت براى این چاكرا مناسب هستند. لاجورد به ماههاى آذر، دى، بهمن و اسفند تعلق دارد.

بلورهای مرتبط: الماس- سودالیتلاجورد- کوارتز دودی- آنجلیت- کردیریت


منطقه : بین دو ابروان ، بالاتر به پهنای یک  بند انگشت بالای پل بینی و جلوی سر

رنگ: نیلی،بنفش

عطر:نعناع،یاسمن

نت:لا  ،  صدا:A   ،  موسیقی:AYE

وظیفه:دانش هستی

غدد مرتبط:هیپوفیز صنوبری

عضو وابسته:صورت، چشم، گوش، بینی

شکل:نیلوفر دو پر(96 پر)

تاثیرات:روشن بینی –  درک عالی و حس خروج روح از بدن – چشم خدا


7) چاکرای هفتم چاكراى بالاى جمجمه یا تاج سر" ساهاس رارا "

Crown chakra= Sahasrara))

چاکرای فرق سر در قسمت میانى بالاى سر قرار داردطیف رنگى مربوط به این چاكرا بنفش، سفید و طلایى است. این رنگ براى بیمارى هاى ذهنى مناسب است و خواب را تنظیم مى كند. فلورین، الماس، تورمالین و آماتیست مناسب این چاكرا هستند.

بلورهای مرتبط: آمتیست- آمترینآپوفیلیت- پرنیت- کوارتز شفاف- چاروئیت- ابسیدین- فناسیت- سلنیت- تورمالین-الماس


منطقه : بروسط سرومغز تاج سرقرار دارد

رنگ : بنفش و سفید

عطر :olibanum  نیلوفر

نت: سی   ،  صدا:B      ، موسیقی : EEE

احساس: سرخوردگی ، عدم غلبه برترس و اضطراب

وظیفه : وجود مطلق و خداگونه گی

غدد مرتبط : صنوبری (کاجی شکل ) و مخاطی

عضو وابسته : مغز ،مخچه

شکل : نیلوفر هزار پر

تاثیرات : خالصترین حالت بودن ، آرامش مطلق ، اتحاد کاملCialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 07:51 ب.ظ

Superb content. Appreciate it!
cialis online deutschland how to buy cialis online usa legalidad de comprar cialis import cialis enter site very cheap cialis cialis patent expiration rezeptfrei cialis apotheke side effects for cialis link for you cialis price generic cialis review uk
Buy generic cialis
یکشنبه 5 فروردین 1397 02:22 ق.ظ

Thank you, An abundance of information!

cialis daily new zealand dose size of cialis cialis professional yohimbe buy cheap cialis in uk cialis cipla best buy cialis 20mg prix en pharmacie only best offers cialis use we choice cialis pfizer india recommended site cialis kanada price cialis best
Online cialis
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:24 ب.ظ

Amazing lots of excellent info.
cialis preise schweiz only best offers 100mg cialis cialis daily reviews 40 mg cialis what if i take buy name brand cialis on line prescription doctor cialis precios de cialis generico generic cialis 20mg tablets dose size of cialis buy cialis online nz
zombie diary 2 evolution cheats
جمعه 4 اسفند 1396 09:08 ب.ظ
من واقعا دوست دارم یک پست را بخوانم که می تواند مردم را به فکر کردن برساند.
همچنین، ممنونم که اجازه دادید نظر بدم!
Christopher
جمعه 17 آذر 1396 02:03 ق.ظ
Inspiring story there. What occurred after?
Good luck!
tanikachautin.jimdo.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 09:06 ب.ظ
I don't even know the way I ended up here, however I assumed this put up was
once great. I do not realize who you are however definitely you're going to
a well-known blogger when you aren't already. Cheers!
Foot Complaints
شنبه 14 مرداد 1396 10:16 ق.ظ
Thanks for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will
be waiting for your next post thanks once again.
http://leeMuran.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 09:35 ب.ظ
Hi there it's me, I am also visiting this web page regularly, this web page is really fastidious and the
users are actually sharing nice thoughts.
http://dramaticdock1898.jimdo.com/
شنبه 7 مرداد 1396 09:18 ب.ظ
I could not resist commenting. Well written!
home std test
دوشنبه 5 تیر 1396 03:04 ق.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که
ظاهر شدن مناسب در آغاز آیا نه حل و فصل
بسیار خوب با من پس از برخی از زمان.
جایی درون پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما فقط برای
بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز کردم مشکل خود را با
فراز در منطق و شما خواهد را سادگی به پر کسانی که معافیت.
در این رویداد شما در واقع که می
توانید انجام من را مطمئنا بود تحت تاثیر
قرار داد.
Lawerence
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:20 ق.ظ
Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you
if that would be ok. I'm definitely enjoying your blog and look forward
to new updates.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


چاکرا چیست؟ دوشنبه 23 خرداد 1390
وظایف چاکرا دوشنبه 23 خرداد 1390
چاکرا - wikipedia دوشنبه 23 خرداد 1390
گردش انرژی دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 4 دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 3 دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 2 دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 1 دوشنبه 23 خرداد 1390
مقدمه ای بر چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
درک چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
مبحث شناخت علائم رمزی چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی 4 دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی 3 دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی2 دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی 1 دوشنبه 23 خرداد 1390
تکامل خود به خود دوشنبه 23 خرداد 1390
کشف نقطه تکامل - ری کی دوشنبه 23 خرداد 1390
بیدار کردن چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
مقدمه ای برای پرانا دوشنبه 23 خرداد 1390
سیستم انرژی پرانیکی وبدنهای لطیف (هاله تابان) دوشنبه 23 خرداد 1390
تمرینات تائو دوشنبه 23 خرداد 1390
تکامل از طریق چاکرا ها دوشنبه 23 خرداد 1390
مراکز انرژی بدن انسان "چاکرا" و تشریح چاکرا های هفت گانه دوشنبه 23 خرداد 1390
انواع چاکراهای رایج (popular chakra model ) دوشنبه 23 خرداد 1390
هفت چاکرای اصلی دوشنبه 23 خرداد 1390
راههای قدرت بخشیدن به چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
تست چاکرا دوشنبه 23 خرداد 1390
لیست آخرین پستها