تبلیغات
چاکرا chakra - تائوی سلامتی 4

تائوی سلامتی 4

 

نوشته شده توسط:چاکرا چاکرا

در یادگیری و خلق افکار جدید با مشکل روبرو میشوید. زمانی که به خود فشار می آورید تا بهتر یاد بگیرید، موضوع در حافظه ی شما نمی ماند و درونتان آن را قبول نمی کند.


در سیستم تائویی ما معتقد به وجود رابطه میان یادگیری با اندامها، احساسها و جزء جزء بدنمان هستیم.زمانی که به احساسات وغددتان تبسم می کنید، با آنها ارتباطی شایسته برقرار میکنید.


وقتی که چشمها عصبی هستند یا ترسیده اند، تمام اندامها واحساسات بسته می شوند. به عنوان مثال، زمانی که از شخصی خوشتان نمی آید، بدنتان آن شخص را قبول نمیکند و بنابراین پذیرش افکار و یا آموزش هایش برایتان ناممکن خواهد شد.


2- منشأ انرژی شنوائی


سرچشمه ی انرژی شنوایی کلیه ها هستند و این اندام با مثانه در ارتباط است. به عنوان مثال، اگر کلیه هایتان خوب کار کنند دقت بیشتری خواهید داشت وبدین ترتیب بهتر یاد می گیرید.


حس شنوائی در یادگیری بسیار حائز اهمیت است. وقتی که کلیه هایمان قوی هستند، توان یادگیری امان افزایش می یابد.


مثانه به پاک شدن خون از مواد سمی وتسهیل جریان خون کمک میکند. اگر مثانه ضعیف باشد کلیه ها از این وضعیت تاثیر می پذیرند.


3-منشأ قدرت بیان


منشا نیروی گویایی، قلب واندام مربوط به آن، روده ها هستند.


قلب وضعیت روحی مناسب را برای یادگیری به وجود می آورد و مرکز لذت نیز هست.


بدون شوق خواستن و یادگیری، آموختن بسیار مشکل خواهد بود.


راز یادگیری در بانشاط بودن ، تفریح کردن و لذت بردن است. زمانی که اینها وجود داشته باشند بدنتان آموختن را می پذیرد. در عین حال قلب مرکز صداقت و درستی هم هست. وقتی صادق هستید قلبتان باز و راحت است. زبان با قلب رابطه برقرار می کند و این رابطه باعث پذیرش میشود.


ذهن شما داده ها را طبقه بندی میکند وآنها را با آنچه قبلاً آموخته اید مطابقت می دهد.


برای عمل تطبیق، روده هایتان شما را یاری می دهند.


اگر در روده بزرگتان ناراحتی وجود داشته باشد، قلبتان از این مسئله تأثیر خواهدپذیرفت.


بیشتر اوقات برای یادگیری چیزهای جدید، حس می کنید برای تطبیق خود با دانسته های تازه به زمان نیاز دارید.


 4-منشأ انرژی بینایی


سرچشمه ی قدرت بینایی کبد و اندام مربوط به آن، کیسه صفرا است.


زمانی که کبدتان خوب عمل میکند در حالتی ایده آل هستید، راحت تر تصمیم می گیرید وبه راحتی آموخته های جدیدتان را با تجارب دیگر تطبیق میدهید.


رابط بیرونی کبد چشمها هستند. اگر کبدتان ضعیف یا مریض باشد، هنگام عصبانیت ویا نگرانی در تصمیم گیری به مشکل بر میخورید و نیروی بینائیتان ضعیف می شود.


بنابراین مرتب کردن مشاهدات در ذهن و مطابقت دادن آموخته ها با دیگر دانسته ها، برایتان مشکل خواهد بود. در عین حال داشتن یک کیسه صفرای سالم، به شما قدرت تصمیم گیری فراوان خواهد داد.


5- منشأ انرژی پذیرش


منشأ انرژی پذیرش طحال و معده است. طحال به شما احساس خوب یکپارچگی میدهد. رابطه آن با بیرون، از راه دهان می‌باشد و شامل نیروی گفتار ، صدا و هضم آموخته هاست.


معده با طحال در رابطه است. در وضعیت متناسب ، افکار جدید و روشهای تازه را خواهید پذیرفت.زمانیکه یکبار چیز جدیدی را پذیرفتید، تمایل بیشتری به یادگیری چیزهای جدید خواهید داشت و این عمل را راحتتر انجام خواهید داد.


6- منشأ انرژی بویایی و حس جنبشی


سرچشمه انرژی بویایی و حس جنبشی ریه ها و روده بزرگ است. ریه‌ها با تأثیرات خوب در رابطه‌اند و بینی و صورت منفذ آنها بشمار می‌آید. این دو با حس جنبشی و حس لامسه مربوط هستند و به همین دلیل ما را از اتفا قات اطرافمان آگاهتر می کنند، بنابراین استعداد یادگیریمان را تا حد زیادی افزایش می دهند.


روده کوچک با عمل تخلیه در رابطه است. و شما را از لحاظ روحی و فیزیکی در حالت باز نگه میدارد.


زمانیکه دچار یبوست هستید نسبت به افکار جدید بسته و نسبت به تغییر بی‌میل می‌شوید. بسیاری از دانش‌آموزان بدون آنکه قدم بسیار کوچکی در راه تغییر بردارند، نمی توانند به نوعی ،افکار قدیمی و روشهای کهنه را کنار بگذارند.


روده کوچک همچنین کمک می کند تا وظایف ریه‌ها بهتر انجام گیرد.


7-انرژی غدد فوق کلیوی به شما شوق آموختن می بخشد


غدد فوق کلیوی به کلیه‌ها شادابی و انرژی گرمائی ( یانگ) می دهد و در عین حال، شخص را از انرژی سرشار می کند و او را نسبت به آموختن مشتاق تر می‌سازد.


زمانیکه شاداب نباشید، خود را تنبل، خواب آلوده و نسبت به آموختن بی میل حس می‌کنید.


8- غدد تیروئید و پاراتیروئید به قدرت بیان و توضیح شما کمک می کنند.


غدد تیروئید و پاراتیروئید برای افزایش نیروی فکری و توضیح تجربیات و تحقیقات به شما کمک می کند، بنابراین تمام احساسهایتان می تواند با آموختن رابطه داشته باشد.


9- غده ی تیموس به دستگاه گوارش‌تان کمک می کند.


غده تیموس، مرکز انرژی است و در قوی ساختن دستگاه گوارش به شما کمک می کند. این غده انرژی می آفریند به این ترتیب به شما شوق و توان آموختن می دهد.


10- انرژی اندامهای جنسی ، قدرت خلاقیت را افزایش می‌دهد


اندامهای جنسی منشأ انرژی خلاقیت هستند. هرگاه انرژی جنسی تان کم باشد، از قدرت خلاقیت‌تان کاسته می شود و در بندروشهای قدیمی و نارسا اسیر خواهید شد.


زمانیکه بدانید چگونه به انرژی جنسی خود تبسم کنید و چگونه آنرا افزایش دهید، قدرت حل مشکلات روزانه خود را نیز افزایش خواهید داد.


11- ستون فقرات مرکز ارتباط است


ستون فقرات مرکز ارتباط و آزمایش است . به ستون فقرات خود تبسم کنید. زمانیکه یادگرفتید آنرا راحت سازید، قدرت ارتباط شما افزایش خواهد یافت. در عین حال ستون فقرات عامل کنترل شناخته شده است.


 12- راهنمای یادگیری پیشرفته


الف- به یادگیری تبسم کنید. به اندامهایی که در برابر اندیشه های جدید مقاومت می‌کنند تبسم کنید، به عنوان مثال، اگر قلب‌تان نسبت به قبول کردن و باز شدن بی میل است، به آن تبسم کنید. و طعم لذت یادگیری را بچشید.


اگر در کبد‌تان در برابر روحیه جستجوگری مخالفتی جدی هست، به این اندام تبسم کنید.


ب- بگذارید دستها، پاها، سر، سینه و بقیه اعضایتان همگی از طریق کارکردن با یادگیری در ارتباط باشند. به عنوان مثال اگر به تازگی کار با کامپیوتر را یادگرفته اید، مثل کامپیوتر عمل کنید و یا خود را کامپیوتر فرض کنید.


 به داخل آن نفوذ کنید و آن را بشناسید. دستها و چشمهای خود را به کار گیرید و بگذارید تمام آنها با چیزی که یادمی گیرید در ارتباط باشند.


پ - به احساسهایتان تبسم کنید، بگذارید باز و سبک شوند، از یادگیری خرسند باشند و همگی با یادگیری مرتبط باشند. اول از حس بینائی شروع کنید، بعد حس شنوائی،بویایی، لامسه و چشایی را به کار اندازید.


با حس بینایی‌تان مجسم کنید چیزی که یادمی‌گیرید شبیه چیست، با حس شنوایی مجسم کنید صاحب چه صدایی است، با حس بویایی بوی آنرا مجسم کنید، با حس لامسه چگونه حس‌شدنش را تجسم نمائید و با حس چشایی مزه اش را مجسم کنید.


ت- در زندگی روزمره بهترین چیزی را که بلدید و یا بهترین مثل ها را بکار برید. به عنوان مثال، اگر به باغبانی مشغول هستید و یا گلها را دوست دارید، می توانید چیزی را که یادمی گیرید به باغبانی و یا گلها تشبیه کنید.


اگر حیوانات را دوست داید، چیزی را که یاد می گیرید به حیوانات و یا خصوصیت آنرا به خصوصیات حیوانات تشبیه نمائید.


ث- تمام وجود خود را با عمل یادگیری یکی کنید. تمام دستگاههای خود را، یعنی احساسها، اندامها، دستها، بازوها و غیره را امتحان کنید. آنهایی را که در برابر یادگیری مقاومت می کنند خود را نشان خواهند داد. به آنهاتبسم(توجه همراه با محبت) و ابراز دوستی کنید و بگذارید در یادگیری به شما بپیوندند.


پ -بدست آوردن اقتدار شخصی به کمک تبسم درونی


1- تبسم ( توجه همراه با محبت) قوی ترین انرژی شخصی است. تبسم واقعی که از اندامهایتان سرچشمه می‌گیرد کمک می کند تمام اندامها قدرت خلاقه‌شان را بکارگیرند.


تبسم درونی به اندامهای حسی، به خصوص به چشمها حالت خوبی می بخشد.


وقتی یکبار یاد گرفتید چگونه تبسم کنید می توانید به تمام اندامهای تان انرژی بدهید.


مجسم کنید 63 تریلیون سلول دارید و هر سلول به شما انرژی اندکی می دهد. وقتی که مقدار این انرژی را ضربدر 63 تریلیون بکنید، حاصلی فراتر از باور بدست می‌آید.


هرگاه آرام و متعادل باشید ( اهل ری‌کی باشید) و تبسم کنید ، می توانید انرژی‌تان را در حد بالا ودر هر زمان در حالت آماده باش نگهدارید.


میزان انرژی همیشه سرنخ اصلی بشمار می‌رود.


2- وقتی میزان انرژی شما افزایش یافت، برای افزایش میزان موفقیت‌تان انرژی بیشتری دارید. در فعالیتهایی که می کنید راحتی بیشتری خواهید داشت و آنچه را می‌خواهید و چگونگی رسیدن به آن را به درستی تشخیص خواهید داد.


3- به اندامهای جنسی خود تبسم کنید. میزان انرژی جنسی هرقدر که باشد همانقدر انرژی شخصی بدست خواهید آورد. هرگاه نیروی جنسی تان کم شود، نیروی شخصی شما نیز کم خواهد شد. با به گردش درآوردن نیروی جنسی خود، این نیرو را به کمک تمرین حفظ و افزایش دهید.


غذاهایی که می خورید و یا داروهایی را که مصرف می کنید نیروی جنسی بادوامی به شما نخواهند داد. از سرچشمه‌های اصلی انرژی جنسی ، یادگیری به گردش درآوردن انرژی جنسی در بدن است.


در سطوح بالاتر کلیه مراحل تمرین به همراه تصاویر مربوط به آن آموزش داده شده است.
Cialis pills
جمعه 16 آذر 1397 10:23 ق.ظ

Valuable data. With thanks!
cialis great britain cialis purchasing cialis for sale in europa buy cialis online nz achat cialis en europe tadalafil 10 mg cialis 5 mg buy prices for cialis 50mg import cialis click now cialis from canada
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:12 ب.ظ

Information effectively taken!.
free generic cialis cialis preise schweiz callus wow cialis 20 cialis kaufen bankberweisung generic cialis pill online cialis 20 mg cialis side effects buy cialis sample pack cialis coupons printable
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:17 ب.ظ

Wow tons of excellent knowledge!
tadalafil 10 mg cialis 50 mg soft tab cialis super acti cialis daily new zealand cialis bula deutschland cialis online deutschland cialis online cialis 5mg billiger we use it 50 mg cialis dose online cialis
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:37 ق.ظ

Really a good deal of helpful facts.
only now cialis 20 mg click here take cialis buy cialis online legal cialis en 24 hora only best offers 100mg cialis cialis 20 mg cost viagra cialis levitra cialis 10 doctissimo cialis 5 mg funziona can i take cialis and ecstasy
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:21 ب.ظ

Useful forum posts. With thanks.
cuanto cuesta cialis yaho canadian discount cialis cialis generico postepay cialis 20mg preis cf cialis 5 mg schweiz cialis generic availability if a woman takes a mans cialis price cialis wal mart pharmacy cialis prezzo di mercato cialis taglich
buy cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:10 ق.ظ

With thanks. Good information.
cialis 10 doctissimo cialis price thailand opinioni cialis generico cialis for bph if a woman takes a mans cialis walgreens price for cialis discount cialis we use it cialis online store buying brand cialis online cialis 5mg prix
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 07:11 ب.ظ

Nicely expressed indeed. !
how does cialis work cialis cost how much does a cialis cost cost of cialis cvs when can i take another cialis cialis for sale cialis tablets australia are there generic cialis ou trouver cialis sur le net generic cialis
buy tadalafil pills
دوشنبه 12 آذر 1397 06:50 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis purchasing cialis sale online cialis generic availability click here take cialis enter site natural cialis click now buy cialis brand enter site very cheap cialis look here cialis order on line cialis generico lilly cialis savings card
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 06:43 ب.ظ

Thanks a lot! Fantastic information.
cialis lilly tadalafi warnings for cialis cialis 200 dollar savings card cialis rezeptfrei sterreich legalidad de comprar cialis cialis pills in singapore buy brand cialis cheap where to buy cialis in ontario i recommend cialis generico tadalafil generic
buy cheap cialis coupon
یکشنبه 11 آذر 1397 06:21 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
cialis 5 mg cialis prices in england prices on cialis 10 mg cialis 5mg prix achat cialis en europe only now cialis for sale in us achat cialis en europe cialis pills boards cialis preise schweiz overnight cialis tadalafil
buy cialis online safely
شنبه 10 آذر 1397 07:04 ب.ظ

You have made the point!
tadalafil 5mg how to purchase cialis on line effetti del cialis buy cialis online legal achat cialis en europe we choice cialis pfizer india compare prices cialis uk cialis professional yohimbe cialis vs viagra how to buy cialis online usa
Generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 05:58 ق.ظ

Regards! Awesome stuff!
cialis online nederland deutschland cialis online cost of cialis cvs cialis prezzo di mercato cialis from canada cialis en mexico precio cialis daily reviews click now cialis from canada we recommend cialis info legalidad de comprar cialis
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:41 ب.ظ

Cheers. Great stuff!
cialis side effects cialis generico postepay achat cialis en suisse acquistare cialis internet generic cialis pro cialis 20 mg cost acquistare cialis internet we use it 50 mg cialis dose cialis for sale in europa cialis 5 effetti collaterali
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:55 ق.ظ

You have made your position very nicely.!
cialis patent expiration cialis daily cialis australian price prescription doctor cialis cialis 30 day sample cialis dosage recommendations viagra vs cialis vs levitra low cost cialis 20mg side effects for cialis cialis tablets
buy cheap cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:40 ب.ظ

With thanks. I appreciate it.
only now cialis for sale in us we use it 50 mg cialis dose cialis soft tabs for sale recommended site cialis kanada acquisto online cialis generico cialis mexico cialis dose 30mg cialis for bph buying cialis in colombia comprar cialis 10 espa241a
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:57 ق.ظ

Helpful posts. Cheers.
cialis 5 mg schweiz cilas generic cialis 20mg tablets no prescription cialis cheap tesco price cialis compare prices cialis uk achat cialis en suisse free generic cialis cialis patent expiration low cost cialis 20mg
buy cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:04 ب.ظ

Good stuff. Many thanks!
import cialis sublingual cialis online cialis therapie buy online cialis 5mg cialis from canada cialis therapie tadalafil generic cialis 20mg prix en pharmacie cialis 20 mg cost ou trouver cialis sur le net
Buy cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:23 ق.ظ

Information well used!!
cost of cialis per pill cialis for sale south africa non 5 mg cialis generici cialis 20mg prix en pharmacie cialis e hiv enter site 20 mg cialis cost cialis for sale south africa are there generic cialis cialis online nederland cialis generika in deutschland kaufen
Cialis canada
چهارشنبه 11 مهر 1397 04:33 ق.ظ

Regards. I appreciate this!
cialis farmacias guadalajara acheter cialis meilleur pri cialis 100mg suppliers cialis wir preise we choice cialis uk cialis prezzo di mercato pastillas cialis y alcoho i recommend cialis generico cialis 05 cialis tadalafil online
buy cialis no rx
دوشنبه 9 مهر 1397 03:33 ق.ظ

Nicely put. Kudos!
ou trouver cialis sur le net cialis 5 mg funziona cialis coupon cialis 20mg preis cf cialis online nederland cialis para que sirve cialis sans ordonnance try it no rx cialis cialis 10mg prix pharmaci how to purchase cialis on line
online pharmacy
یکشنبه 1 مهر 1397 06:02 ق.ظ

Cheers, Quite a lot of facts.

drugstore online shopping reviews order canadian prescriptions online northwest pharmacies online cialis canadian pharmacy discount canadian pharmacies canadian pharmacy viagra canada online pharmacy canadian pharcharmy online canada online pharmacies surrey canadian pharmacies shipping to usa
http://cialisyoues.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:41 ق.ظ

Many thanks. A good amount of write ups.

comprar cialis navarr buying cialis overnight cialis without a doctor's prescription no prescription cialis cheap cialis efficacit cialis generique 5 mg cialis prices in england tesco price cialis only now cialis 20 mg where cheapest cialis
viagravipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:41 ب.ظ

You actually revealed that very well.
cialis dosage amounts prezzo di cialis in bulgaria cialis cipla best buy weblink price cialis prices for cialis 50mg cialis 20 mg cut in half cialis lowest price canadian discount cialis generic low dose cialis acheter cialis kamagra
http://canadianpharmacyonli.com/
چهارشنبه 14 شهریور 1397 10:29 ق.ظ

Amazing plenty of wonderful information.
canadian pharmacy pharmacy canada plus northwest pharmacies online canada pharmacies account canada medication prices canadian rxlist canada online pharmacies for men canadian medications north west pharmacies canada canada drugs online
http://cialisb.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:55 ق.ظ

Cheers, Loads of write ups.

miglior cialis generico cialis canada on line side effects for cialis cialis vs viagra prix cialis once a da cialis soft tabs for sale cialis para que sirve buy cialis cialis taglich viagra or cialis
viagra generic
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:21 ق.ظ

Factor clearly taken!!
viagra to buy sildenafil pharmacy generic viagra uk pharmacy viagra prices uk where can i buy viagra safely online buy viagra online without rx buy cheap generic viagra buy viagra online safe buy viagra without a prescription cheap viagra online usa
Buy cialis online
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:00 ب.ظ

Good posts. Many thanks!
legalidad de comprar cialis 200 cialis coupon cialis 20mg preis cf cialis dosage recommendations click here to buy cialis cialis ahumada we use it cialis online store cialis flussig female cialis no prescription tadalafil 20 mg
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:17 ق.ظ

With thanks. Plenty of posts!

cialis generic availability cialis prices in england only here cialis pills generico cialis mexico generic cialis at the pharmacy generic for cialis cialis taglich we choice cialis pfizer india generic cialis levitra cialis uk next day
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:52 ق.ظ

You said it very well..
online cialis look here cialis order on line weblink price cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis rckenschmerzen cialis manufacturer coupon comprar cialis 10 espa241a cialis e hiv cialis generic tadalafil buy generic cialis review uk
Viagra generico online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:33 ق.ظ

Truly plenty of excellent info!
cheap viagra uk buy female viagra uk where can i purchase viagra online generic levitra where can i buy viagra online uk buy prescription viagra online where to buy viagra online where to buy viagra in store buy price viagra buy viagra no prescription uk
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


چاکرا چیست؟ دوشنبه 23 خرداد 1390
وظایف چاکرا دوشنبه 23 خرداد 1390
چاکرا - wikipedia دوشنبه 23 خرداد 1390
گردش انرژی دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 4 دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 3 دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 2 دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 1 دوشنبه 23 خرداد 1390
مقدمه ای بر چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
درک چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
مبحث شناخت علائم رمزی چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی 4 دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی 3 دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی2 دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی 1 دوشنبه 23 خرداد 1390
تکامل خود به خود دوشنبه 23 خرداد 1390
کشف نقطه تکامل - ری کی دوشنبه 23 خرداد 1390
بیدار کردن چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
مقدمه ای برای پرانا دوشنبه 23 خرداد 1390
سیستم انرژی پرانیکی وبدنهای لطیف (هاله تابان) دوشنبه 23 خرداد 1390
تمرینات تائو دوشنبه 23 خرداد 1390
تکامل از طریق چاکرا ها دوشنبه 23 خرداد 1390
مراکز انرژی بدن انسان "چاکرا" و تشریح چاکرا های هفت گانه دوشنبه 23 خرداد 1390
انواع چاکراهای رایج (popular chakra model ) دوشنبه 23 خرداد 1390
هفت چاکرای اصلی دوشنبه 23 خرداد 1390
راههای قدرت بخشیدن به چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
تست چاکرا دوشنبه 23 خرداد 1390
لیست آخرین پستها