تبلیغات
چاکرا chakra - تائوی سلامتی 4

تائوی سلامتی 4

 

نوشته شده توسط:چاکرا چاکرا

در یادگیری و خلق افکار جدید با مشکل روبرو میشوید. زمانی که به خود فشار می آورید تا بهتر یاد بگیرید، موضوع در حافظه ی شما نمی ماند و درونتان آن را قبول نمی کند.


در سیستم تائویی ما معتقد به وجود رابطه میان یادگیری با اندامها، احساسها و جزء جزء بدنمان هستیم.زمانی که به احساسات وغددتان تبسم می کنید، با آنها ارتباطی شایسته برقرار میکنید.


وقتی که چشمها عصبی هستند یا ترسیده اند، تمام اندامها واحساسات بسته می شوند. به عنوان مثال، زمانی که از شخصی خوشتان نمی آید، بدنتان آن شخص را قبول نمیکند و بنابراین پذیرش افکار و یا آموزش هایش برایتان ناممکن خواهد شد.


2- منشأ انرژی شنوائی


سرچشمه ی انرژی شنوایی کلیه ها هستند و این اندام با مثانه در ارتباط است. به عنوان مثال، اگر کلیه هایتان خوب کار کنند دقت بیشتری خواهید داشت وبدین ترتیب بهتر یاد می گیرید.


حس شنوائی در یادگیری بسیار حائز اهمیت است. وقتی که کلیه هایمان قوی هستند، توان یادگیری امان افزایش می یابد.


مثانه به پاک شدن خون از مواد سمی وتسهیل جریان خون کمک میکند. اگر مثانه ضعیف باشد کلیه ها از این وضعیت تاثیر می پذیرند.


3-منشأ قدرت بیان


منشا نیروی گویایی، قلب واندام مربوط به آن، روده ها هستند.


قلب وضعیت روحی مناسب را برای یادگیری به وجود می آورد و مرکز لذت نیز هست.


بدون شوق خواستن و یادگیری، آموختن بسیار مشکل خواهد بود.


راز یادگیری در بانشاط بودن ، تفریح کردن و لذت بردن است. زمانی که اینها وجود داشته باشند بدنتان آموختن را می پذیرد. در عین حال قلب مرکز صداقت و درستی هم هست. وقتی صادق هستید قلبتان باز و راحت است. زبان با قلب رابطه برقرار می کند و این رابطه باعث پذیرش میشود.


ذهن شما داده ها را طبقه بندی میکند وآنها را با آنچه قبلاً آموخته اید مطابقت می دهد.


برای عمل تطبیق، روده هایتان شما را یاری می دهند.


اگر در روده بزرگتان ناراحتی وجود داشته باشد، قلبتان از این مسئله تأثیر خواهدپذیرفت.


بیشتر اوقات برای یادگیری چیزهای جدید، حس می کنید برای تطبیق خود با دانسته های تازه به زمان نیاز دارید.


 4-منشأ انرژی بینایی


سرچشمه ی قدرت بینایی کبد و اندام مربوط به آن، کیسه صفرا است.


زمانی که کبدتان خوب عمل میکند در حالتی ایده آل هستید، راحت تر تصمیم می گیرید وبه راحتی آموخته های جدیدتان را با تجارب دیگر تطبیق میدهید.


رابط بیرونی کبد چشمها هستند. اگر کبدتان ضعیف یا مریض باشد، هنگام عصبانیت ویا نگرانی در تصمیم گیری به مشکل بر میخورید و نیروی بینائیتان ضعیف می شود.


بنابراین مرتب کردن مشاهدات در ذهن و مطابقت دادن آموخته ها با دیگر دانسته ها، برایتان مشکل خواهد بود. در عین حال داشتن یک کیسه صفرای سالم، به شما قدرت تصمیم گیری فراوان خواهد داد.


5- منشأ انرژی پذیرش


منشأ انرژی پذیرش طحال و معده است. طحال به شما احساس خوب یکپارچگی میدهد. رابطه آن با بیرون، از راه دهان می‌باشد و شامل نیروی گفتار ، صدا و هضم آموخته هاست.


معده با طحال در رابطه است. در وضعیت متناسب ، افکار جدید و روشهای تازه را خواهید پذیرفت.زمانیکه یکبار چیز جدیدی را پذیرفتید، تمایل بیشتری به یادگیری چیزهای جدید خواهید داشت و این عمل را راحتتر انجام خواهید داد.


6- منشأ انرژی بویایی و حس جنبشی


سرچشمه انرژی بویایی و حس جنبشی ریه ها و روده بزرگ است. ریه‌ها با تأثیرات خوب در رابطه‌اند و بینی و صورت منفذ آنها بشمار می‌آید. این دو با حس جنبشی و حس لامسه مربوط هستند و به همین دلیل ما را از اتفا قات اطرافمان آگاهتر می کنند، بنابراین استعداد یادگیریمان را تا حد زیادی افزایش می دهند.


روده کوچک با عمل تخلیه در رابطه است. و شما را از لحاظ روحی و فیزیکی در حالت باز نگه میدارد.


زمانیکه دچار یبوست هستید نسبت به افکار جدید بسته و نسبت به تغییر بی‌میل می‌شوید. بسیاری از دانش‌آموزان بدون آنکه قدم بسیار کوچکی در راه تغییر بردارند، نمی توانند به نوعی ،افکار قدیمی و روشهای کهنه را کنار بگذارند.


روده کوچک همچنین کمک می کند تا وظایف ریه‌ها بهتر انجام گیرد.


7-انرژی غدد فوق کلیوی به شما شوق آموختن می بخشد


غدد فوق کلیوی به کلیه‌ها شادابی و انرژی گرمائی ( یانگ) می دهد و در عین حال، شخص را از انرژی سرشار می کند و او را نسبت به آموختن مشتاق تر می‌سازد.


زمانیکه شاداب نباشید، خود را تنبل، خواب آلوده و نسبت به آموختن بی میل حس می‌کنید.


8- غدد تیروئید و پاراتیروئید به قدرت بیان و توضیح شما کمک می کنند.


غدد تیروئید و پاراتیروئید برای افزایش نیروی فکری و توضیح تجربیات و تحقیقات به شما کمک می کند، بنابراین تمام احساسهایتان می تواند با آموختن رابطه داشته باشد.


9- غده ی تیموس به دستگاه گوارش‌تان کمک می کند.


غده تیموس، مرکز انرژی است و در قوی ساختن دستگاه گوارش به شما کمک می کند. این غده انرژی می آفریند به این ترتیب به شما شوق و توان آموختن می دهد.


10- انرژی اندامهای جنسی ، قدرت خلاقیت را افزایش می‌دهد


اندامهای جنسی منشأ انرژی خلاقیت هستند. هرگاه انرژی جنسی تان کم باشد، از قدرت خلاقیت‌تان کاسته می شود و در بندروشهای قدیمی و نارسا اسیر خواهید شد.


زمانیکه بدانید چگونه به انرژی جنسی خود تبسم کنید و چگونه آنرا افزایش دهید، قدرت حل مشکلات روزانه خود را نیز افزایش خواهید داد.


11- ستون فقرات مرکز ارتباط است


ستون فقرات مرکز ارتباط و آزمایش است . به ستون فقرات خود تبسم کنید. زمانیکه یادگرفتید آنرا راحت سازید، قدرت ارتباط شما افزایش خواهد یافت. در عین حال ستون فقرات عامل کنترل شناخته شده است.


 12- راهنمای یادگیری پیشرفته


الف- به یادگیری تبسم کنید. به اندامهایی که در برابر اندیشه های جدید مقاومت می‌کنند تبسم کنید، به عنوان مثال، اگر قلب‌تان نسبت به قبول کردن و باز شدن بی میل است، به آن تبسم کنید. و طعم لذت یادگیری را بچشید.


اگر در کبد‌تان در برابر روحیه جستجوگری مخالفتی جدی هست، به این اندام تبسم کنید.


ب- بگذارید دستها، پاها، سر، سینه و بقیه اعضایتان همگی از طریق کارکردن با یادگیری در ارتباط باشند. به عنوان مثال اگر به تازگی کار با کامپیوتر را یادگرفته اید، مثل کامپیوتر عمل کنید و یا خود را کامپیوتر فرض کنید.


 به داخل آن نفوذ کنید و آن را بشناسید. دستها و چشمهای خود را به کار گیرید و بگذارید تمام آنها با چیزی که یادمی گیرید در ارتباط باشند.


پ - به احساسهایتان تبسم کنید، بگذارید باز و سبک شوند، از یادگیری خرسند باشند و همگی با یادگیری مرتبط باشند. اول از حس بینائی شروع کنید، بعد حس شنوائی،بویایی، لامسه و چشایی را به کار اندازید.


با حس بینایی‌تان مجسم کنید چیزی که یادمی‌گیرید شبیه چیست، با حس شنوایی مجسم کنید صاحب چه صدایی است، با حس بویایی بوی آنرا مجسم کنید، با حس لامسه چگونه حس‌شدنش را تجسم نمائید و با حس چشایی مزه اش را مجسم کنید.


ت- در زندگی روزمره بهترین چیزی را که بلدید و یا بهترین مثل ها را بکار برید. به عنوان مثال، اگر به باغبانی مشغول هستید و یا گلها را دوست دارید، می توانید چیزی را که یادمی گیرید به باغبانی و یا گلها تشبیه کنید.


اگر حیوانات را دوست داید، چیزی را که یاد می گیرید به حیوانات و یا خصوصیت آنرا به خصوصیات حیوانات تشبیه نمائید.


ث- تمام وجود خود را با عمل یادگیری یکی کنید. تمام دستگاههای خود را، یعنی احساسها، اندامها، دستها، بازوها و غیره را امتحان کنید. آنهایی را که در برابر یادگیری مقاومت می کنند خود را نشان خواهند داد. به آنهاتبسم(توجه همراه با محبت) و ابراز دوستی کنید و بگذارید در یادگیری به شما بپیوندند.


پ -بدست آوردن اقتدار شخصی به کمک تبسم درونی


1- تبسم ( توجه همراه با محبت) قوی ترین انرژی شخصی است. تبسم واقعی که از اندامهایتان سرچشمه می‌گیرد کمک می کند تمام اندامها قدرت خلاقه‌شان را بکارگیرند.


تبسم درونی به اندامهای حسی، به خصوص به چشمها حالت خوبی می بخشد.


وقتی یکبار یاد گرفتید چگونه تبسم کنید می توانید به تمام اندامهای تان انرژی بدهید.


مجسم کنید 63 تریلیون سلول دارید و هر سلول به شما انرژی اندکی می دهد. وقتی که مقدار این انرژی را ضربدر 63 تریلیون بکنید، حاصلی فراتر از باور بدست می‌آید.


هرگاه آرام و متعادل باشید ( اهل ری‌کی باشید) و تبسم کنید ، می توانید انرژی‌تان را در حد بالا ودر هر زمان در حالت آماده باش نگهدارید.


میزان انرژی همیشه سرنخ اصلی بشمار می‌رود.


2- وقتی میزان انرژی شما افزایش یافت، برای افزایش میزان موفقیت‌تان انرژی بیشتری دارید. در فعالیتهایی که می کنید راحتی بیشتری خواهید داشت و آنچه را می‌خواهید و چگونگی رسیدن به آن را به درستی تشخیص خواهید داد.


3- به اندامهای جنسی خود تبسم کنید. میزان انرژی جنسی هرقدر که باشد همانقدر انرژی شخصی بدست خواهید آورد. هرگاه نیروی جنسی تان کم شود، نیروی شخصی شما نیز کم خواهد شد. با به گردش درآوردن نیروی جنسی خود، این نیرو را به کمک تمرین حفظ و افزایش دهید.


غذاهایی که می خورید و یا داروهایی را که مصرف می کنید نیروی جنسی بادوامی به شما نخواهند داد. از سرچشمه‌های اصلی انرژی جنسی ، یادگیری به گردش درآوردن انرژی جنسی در بدن است.


در سطوح بالاتر کلیه مراحل تمرین به همراه تصاویر مربوط به آن آموزش داده شده است.
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:17 ق.ظ

With thanks. Plenty of posts!

cialis generic availability cialis prices in england only here cialis pills generico cialis mexico generic cialis at the pharmacy generic for cialis cialis taglich we choice cialis pfizer india generic cialis levitra cialis uk next day
Buy generic cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 11:52 ق.ظ

You said it very well..
online cialis look here cialis order on line weblink price cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis rckenschmerzen cialis manufacturer coupon comprar cialis 10 espa241a cialis e hiv cialis generic tadalafil buy generic cialis review uk
Viagra generico online
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 06:33 ق.ظ

Truly plenty of excellent info!
cheap viagra uk buy female viagra uk where can i purchase viagra online generic levitra where can i buy viagra online uk buy prescription viagra online where to buy viagra online where to buy viagra in store buy price viagra buy viagra no prescription uk
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 04:09 ب.ظ

Seriously a good deal of superb information.
cialis soft tabs for sale viagra vs cialis vs levitra cialis venta a domicilio cialis en mexico precio cialis bula cialis generico cialis alternative cost of cialis per pill cialis for daily use we choice cialis pfizer india
Buy cialis
شنبه 4 فروردین 1397 07:43 ب.ظ

You actually said that perfectly!
cialis 20 mg cut in half cialis online deutschland only best offers cialis use cialis in sconto precios cialis peru cialis 5mg prix cialis farmacias guadalajara cialis 05 we recommend cheapest cialis cialis sale online
std testing price
شنبه 13 آبان 1396 04:54 ب.ظ
من بلافاصله فید RSS خود را دریافت می کنم چون نمی توانم لینک اشتراک ایمیل شما را پیدا کنم
یا خبرنامه خدمات آیا شما دارید؟ لطفا اجازه دهید من را تشخیص دهد
به طوری که من فقط می توانم اشتراک. با تشکر.
Foot Issues
شنبه 14 مرداد 1396 10:02 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement
account it. Look advanced to far added agreeable from you!

However, how can we communicate?
http://suefugirly.jimdo.com
جمعه 13 مرداد 1396 11:31 ب.ظ
I could not refrain from commenting. Perfectly written!
http://kathernaltmiller.blog.fc2.com/
شنبه 7 مرداد 1396 01:00 ب.ظ
Generally I do not read article on blogs, however I would like to say that this write-up very pressured me to check out and do it!

Your writing taste has been surprised me. Thanks, quite nice post.
Marion
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:00 ب.ظ
This is very interesting, You're an overly professional blogger.
I've joined your rss feed and look ahead to seeking
extra of your great post. Also, I have shared your website in my social
networks
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:05 ب.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for BHW
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


چاکرا چیست؟ دوشنبه 23 خرداد 1390
وظایف چاکرا دوشنبه 23 خرداد 1390
چاکرا - wikipedia دوشنبه 23 خرداد 1390
گردش انرژی دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 4 دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 3 دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 2 دوشنبه 23 خرداد 1390
ری کی 1 دوشنبه 23 خرداد 1390
مقدمه ای بر چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
درک چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
مبحث شناخت علائم رمزی چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی 4 دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی 3 دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی2 دوشنبه 23 خرداد 1390
تائوی سلامتی 1 دوشنبه 23 خرداد 1390
تکامل خود به خود دوشنبه 23 خرداد 1390
کشف نقطه تکامل - ری کی دوشنبه 23 خرداد 1390
بیدار کردن چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
مقدمه ای برای پرانا دوشنبه 23 خرداد 1390
سیستم انرژی پرانیکی وبدنهای لطیف (هاله تابان) دوشنبه 23 خرداد 1390
تمرینات تائو دوشنبه 23 خرداد 1390
تکامل از طریق چاکرا ها دوشنبه 23 خرداد 1390
مراکز انرژی بدن انسان "چاکرا" و تشریح چاکرا های هفت گانه دوشنبه 23 خرداد 1390
انواع چاکراهای رایج (popular chakra model ) دوشنبه 23 خرداد 1390
هفت چاکرای اصلی دوشنبه 23 خرداد 1390
راههای قدرت بخشیدن به چاکراها دوشنبه 23 خرداد 1390
تست چاکرا دوشنبه 23 خرداد 1390
لیست آخرین پستها